Engineers of Future

Qısa təsvir

            Müsabiqədə iştirak edən şagirdlərə öz bacarıqlarını həm nümayiş, həm də inkişaf etdirməyə imkan yaradılacaq. Taxta kubların vasitəsilə balaca mühəndislər tənqidi düşünmə, yaradıcılıq, problem həll etmə bacarıqlarından istifadə edərək ortaya qoyulmuş problemlərin öncə təsəvvür, sonra isə əyani formada həllərini təqdim edəcəklər. 
Oyunun məqsədi, kubları müəyyən qaydada birləşdirmək və ya inşa etməkdir. Bu kateqoriya şagirdlər üçün bir çox önəmli bacarıqları inkişaf etdirməyə kömək edir. Məntiqi düşünmə, problem həll etmə, səbr, üçölçülü düşünmə və 4C (yaradıcılıq, tənqidi düşünmə, ünsiyyət, əməkdaşlıq) kimi önəmli zehni bacarıqları təşviq edir. Həmçinin, tədqiqat və yaradıcılıq ruhunu dəstəkləyir, iştirakçıların 3D modelləri tanımalarına, biliklərini möhkəmləndirmələrinə və mühəndislik düşüncəsini inkişaf etdirmələrinə kömək edir. 

Tələblər

Komanda tərkibi: 2 şagird və 1 mentor

Yaş limiti: 8-10 (1 oktyabr 2024-cü ilə qədər 11 yaşı tamam olmayanlar. 1 oktyabr 2024-cü ilə qədər 8 yaşı tamam olanlar.)