QEYDİYYAT PROSESİ BİTİB

BÜTÜN KATEQORİYALAR ÜZRƏ QEYDİYYAT 15 SENTYABR 2022-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞLAMIŞDIR.

BÜTÜN KATEQORİYALAR ÜZRƏ QEYDİYYAT 31 OKTYABR 2022-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞDIR.